plqpp.jpg

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี)  ณ ห้องประชุมศรีเมืองปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<