pacdrffff.jpg

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนายอัครวัฒน์ ไกรวุฒิภคพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนธัญบุรี ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกสันหลังลามถึงเส้นประสาท ทั้งนี้นายอัครวัฒน์ ไกรวุฒิภคพงศ์ เป็นนักฟุตบอลเยาวชนไทยที่ได้รับการจับตามองจากสื่อด้านกีฬา ณ อาคาร ล้วน-เพิ่มพูน ว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<