pahgbchb.jpg

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<