25611212 01

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และตัวแทนตำรวจในจังหวัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การนำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เพื่อรับทราบนโยบายในเรื่องการดูแลและคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม