43662new

วันที่ ๑๑ มกราคมคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย และทำแฟ้มประวัติฯ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ดูภาพกิจกรรม

Attachments:
FileFile size
Download this file (new.JPG)new.JPG1753 kB