Untitled 1

วันที่ 11 มกราคม 2562  ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายจำลอง ปฏิทิน บิดา นายสันติ ปฏิทิน พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ณ  วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ดูภาพกิจกรรม