วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธาน การประชุมประธานสหวิทยาเขตการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ (๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เรื่องโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ เป็นโรงเรียนศูนย์กลางในอำเภอ เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม4 5 web copy

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0