วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเปิดงาน “นิทรรศการทางวิชาการเตรียมพัฒน์ฯ ปทุม ๖๒”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “ก้าวสู่การศึกษา ทศมราชาสมัย” โดยมี นายอัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ในงานมี นายพิทักษ์  ตุ้มมี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและเชิญประธานมอบเกียรติบัตร การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียน และผลงานนักเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้สาธารณชนให้รับทราบ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม4 5 website