วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเปิดงาน “นิทรรศการทางวิชาการเตรียมพัฒน์ฯ ปทุม ๖๒”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ “ก้าวสู่การศึกษา ทศมราชาสมัย” โดยมี นายอัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ในงานมี นายพิทักษ์  ตุ้มมี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและเชิญประธานมอบเกียรติบัตร การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียน และผลงานนักเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้สาธารณชนให้รับทราบ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม4 5 website

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0