วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี พระครูกิตติวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดสนมไทย (เป็นประธานฝ่ายสงฆ์)  และมี สจ.พิมพ์นรี ตันศรีวรรัตน์ (เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหินกองวิทยาคม) รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า และประชาชนในพื้นได้ร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.เอมอร  บูรณศักดิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม) กล่าวต้อนรับและขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี >>> ดูภาพกิจกรรม9 1 web