วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔) เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต) ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์สิทธิ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ” (No One Lift Behind) ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๕๐๐ บาท จากนั้นร่วมปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานฯ และเป็นกำลังใจให้คณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและจิตอาสา ตลอดเส้นทางการปั่นของจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<21 1 web copy