วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และทำบุญรำลึกวันสถาปนา โรงเรียนสระบุรวิทยาคม คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ครูเก่า ศิษย์เก่า และผู้เข้าร่วมพิธี ตั้งแถวรอรับขบวนเกียรติยศและคณะผู้เชิญรางวัล ขบวนมาถึง ณ โดมกีฬา นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน์ (ผอ.รร.สระบุรีวิทยาคม) อัญเชิญรางวัลฯ ณ เครื่องตั้งบนเวที จากนั้นชมการแสดงรำ “กินนรีร่อน” มีตัวแทนนักเรียนขับเสภา และมีนายอรัญ ทั่งทองแท้ (อัยการ ผู้เชี่ยวชาญ ศาลสูงจังหวัดสระบุรี) เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้ท่านประธานพิธีและท่าน ผอ.สพม ๔ และกล่าวชื่นชมการแสดงรำกินนรี และมอบรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียน จากนั้น คณะครู นักเรียน ร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน สบว. จากนั้น นายสมภพ  สมิตะสิริ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี) ประธานในพิธี อ่านพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวความรู้สึก ท่านประธานมอบรางวัลให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน นักกีฬาวอลเลย์บอล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จากนั้น พระราชเมธากร (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม) ได้เจิมป้ายสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม >>> ดูภาพกิจกรรม <<<1 3 1web copy