วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๒๖ ปี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยคณะกรรมการจัดงานได้กราบอาราธนา พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทเซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี เมื่อท่านประธานมาถึง นายวรพันธ์ แก้วอุดม (ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต) กล่าวรายงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ อาคารสิรินธร ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<3 3 1web copy