วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (สัญจร) การประชุมได้มอบรางวัล MOE AWARDS ให้แก่โรงเรียนที่ได้รางวัล และบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท แควน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<28web copy