วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา ๐๘.00 น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 และคณะเป็นผู้แทน สพม.4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<web