วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการสัมมนาวิชาการผู้บริหารโรงเรียน “HOW TO FUTURE PROOF EDUCATION FOR GENERATION Z: การเตรียมความพร้อมการศึกษาในยุค GENERATION Z” จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ โดยมี นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการ สพม.๔ กล่าวรายงาน และ นายวีระพงค์  ประดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนสายปัญญารังสิต กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมนาฯ โดยมี Ms.Maree Brannigan, Director, Tatai Angitu, Institute of Education, Massey University. และ Dr.Mohamed Alansari, Research Fellow, School of Learning, Development and Professional Practice, Faculty of Education and Social Work, The University of Auckland และ นางสาวช่อทิพย์  ประมูลผล ผู้จัดการการตลาด และ นางสาวจารุวรรณ  พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ เป็นวิทยากรในการสัมนาฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<30 4 2562 1 webpost
213