วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายผล  ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการหลายสังกัด จิตอาสา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

4 5 2562 web2