วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผอ.สพม.๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการหลายสังกัด จิตอาสา รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<5 5 2562 web2