วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการหลายสังกัด จิตอาสา รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

6 5 2562 web1