วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการจัดปฐมนิเทศ และจัดทำประวัติ ก.พ.๗ ข้าราชการครูผู้ช่วบรรจุใหม่ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายสำเริง ตาสว่าง และ นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพม.๔  ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและกล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<14 5 2562 webpost