วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง) และพิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฎิญาณ โดยมี นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<3 6 2562 2web