วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาความเป็นเลิศด้านแนะแนว “สมุดแปลนชีวิต” โดยมี นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานการอบรม ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<62060217 2341048609267724 437022693418598400 n