วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมกิจกรรมฯ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปะกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์  ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม >>> ดูภาพกิจกรรม <<<10 6 2562 3web