วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มอบถ้วยรางวัลงานเดินวิ่งการกุศล Pathumthani Charity walk&run BY Pathumwilai ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<S 10747940