วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มอบหมายบุคลากรในสังกัดรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่น เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม่แดง) จังหวัดนครสวรรค์ / เด็กน้อยชาวดอย อ่านออกเขียนได้ทุกคน / แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-Commerce) / โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักพัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ด.ช.หมึก โรงเรียนบ้านปากน้ำ (ผลิตจีนนาวาสงเคราะห์) สพป.ชุมพร เขต ๑ นำเสนอข่าวโดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

17 6 2562 1web