29102561 181031 0006

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.15 น. ดร.งามพิศ ลวากร นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0