25611112 0125611112 02

25611112 0425611112 05

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมแสดงความยินดีกับนายทศพงศ์  พีระพฤฒิพงศ์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี  ภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0