25611114 0125611114 0225611114 03

 

 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานพิธีมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โรงเรียนเครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดนไทย-ลาว-ญี่ปุ่น เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางและทำกิจวัตรประจำวัน ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุบำรุง”  ดูภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0