เอกสารเผยแพร่

Attachments:
FileFile size
Download this file (O12 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25614444 kB
Download this file (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ.pdf)รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562309 kB
Download this file (รายงานงานผลการดำเนินงานโครงการ GPAปีงบประมาณ 2562.pdf)รายงานงานผลการดำเนินงานโครงการ GPA ปีงบประมาณ 2562866 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256232345 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและจัดการศึกษา  ปี 2560.pdf)รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและจัดการศึกษา ปี 25604672 kB
Download this file (รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NETปี2562.pdf)รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NETปี2562.pdf2316 kB
Download this file (รายงานโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ2561.pdf)รายงานโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 256127341 kB
Download this file (สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ 2563.docx)สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ 256319 kB
Download this file (สรุปรายงานผลการนิเทศ2562_สพม4.pdf)สรุปรายงานผลการนิเทศ 2562 สพม.42929 kB
Download this file (เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ สพม.4  ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 2).pdf)เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ สพม.4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 2)13623 kB
Download this file (เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ สพม.4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 1).pdf)เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ สพม.4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 1)18849 kB