เอกสารเผยแพร่

Attachments:
FileFile size
Download this file (ประกาศหลักเกณ์เลื่อน 38 ค.pdf)ประกาศหลักเกณ์เลื่อน 38 ค.pdf7315 kB
Download this file (หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา_.pdf)หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา679 kB
Download this file (หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู.pdf)หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู1509 kB
Download this file (หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน.pdf)หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน.pdf193 kB
Download this file (หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น.pdf)หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น.pdf249 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ  ย้ายผู้บริหาร รร  (ปรับปรุง) ว 9 ปี 59.pdf)หลักเกณฑ์ฯ ย้ายผู้บริหาร รร (ปรับปรุง) ว 9 ปี 59138 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ คัดเลือก ศึกษานิเทศก์ ว 33 ปี 60.pdf)หลักเกณฑ์ฯ คัดเลือก ศึกษานิเทศก์ ว 33 ปี 60370 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ คัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ว 16 ปี 57.pdf)หลักเกณฑ์ฯ คัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ว 16 ปี 57399 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ ทำฐานข้อมูลฯ รักษาพยาบาล ว 376 ปี 53.pdf)หลักเกณฑ์ฯ ทำฐานข้อมูลฯ รักษาพยาบาล ว 376 ปี 531666 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ บรรจุผู้ที่ออกไปแล้วสมัครเป็นครู ว 9 ปี 56.pdf)หลักเกณฑ์ฯ บรรจุผู้ที่ออกไปแล้วสมัครเป็นครู ว 9 ปี 56251 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ ย้าย ครู ว 24 ปี 59.pdf)หลักเกณฑ์ฯ ย้าย ครู ว 24 ปี 59421 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ ย้าย ผู้บริหาร รร.(แก้ไข) ว 5 ปี 59.pdf)หลักเกณฑ์ฯ ย้าย ผู้บริหาร รร.(แก้ไข) ว 5 ปี 59302 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ ย้าย ศึกษานิเทศก์ ว 8 ปี 49.pdf)หลักเกณฑ์ฯ ย้าย ศึกษานิเทศก์ ว 8 ปี 49448 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง 38 ค.(2) ว 30 ปี 60.pdf)หลักเกณฑ์ฯ ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง 38 ค.(2) ว 30 ปี 60193 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ ย้ายผู้บริหาร รร.(ปรับปรุง) ว 1024 ปี 56.PDF)หลักเกณฑ์ฯ ย้ายผู้บริหาร รร.(ปรับปรุง) ว 1024 ปี 5637 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ ย้ายผู้บริหาร รร.ว 9 ปี 54.pdf)หลักเกณฑ์ฯ ย้ายผู้บริหาร รร.ว 9 ปี 54257 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ ลูกจ้างประจำฯ  ว 27 ปี 60.pdf)หลักเกณฑ์ฯ ลูกจ้างประจำฯ ว 27 ปี 602000 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ สรรหาฯ พนง.ราชการ พ.ศ. 2552.pdf)หลักเกณฑ์ฯ สรรหาฯ พนง.ราชการ พ.ศ. 25525804 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ สอบบรรจุฯ ครูผุ้ช่วย ว 14 ปี 58.pdf)หลักเกณฑ์ฯ สอบบรรจุฯ ครูผุ้ช่วย ว 14 ปี 58342 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ เตรียมความพร้อมฯ ครูผุ้ช่วย ว 20 ปี 48.pdf)หลักเกณฑ์ฯ เตรียมความพร้อมฯ ครูผุ้ช่วย ว 20 ปี 482078 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ โอนฯ มาบรรจุ ครูผู้ช่วย ว 9 ปี 61.pdf)หลักเกณฑ์ฯ โอนฯ มาบรรจุ ครูผู้ช่วย ว 9 ปี 61188 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครู ว 21 ปี 60.pdf)หลักเกณฑ์ฯ ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครู ว 21 ปี 601260 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ฯ ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว 17 ปี 52.pdf)หลักเกณฑ์ฯ ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว 17 ปี 528314 kB
Download this file (แนวปฏิบัติฯ จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ว 4784 ปี 61.pdf)แนวปฏิบัติฯ จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ว 4784 ปี 61370 kB
Download this file (แนวปฏิบัติฯ บริหารงานบุคคล ว 18 ปี 60.pdf)แนวปฏิบัติฯ บริหารงานบุคคล ว 18 ปี 60653 kB
Download this file (แนวปฏิบัติฯ เลื่อนเงินเดือนฯ สพฐ. พ.ศ 2562 + คู่มือ.pdf)แนวปฏิบัติฯ เลื่อนเงินเดือนฯ สพฐ. พ.ศ 2562 + คู่มือ2021 kB
Download this file (แนวปฏิบัติฯ แต่งตั้ง ผช.ผอ.รร.ว 1903 ปี 62.pdf)แนวปฏิบัติฯ แต่งตั้ง ผช.ผอ.รร.ว 1903 ปี 62244 kB
Download this file (แนวปฏิบัติฯ ไปต่างประเทศ สพฐ. ว 69 ปี 56.pdf)แนวปฏิบัติฯ ไปต่างประเทศ สพฐ. ว 69 ปี 565738 kB