ด้วย สพม.4 จะดำเนินการรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4