งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สพม. ๔