ประกาศโรงเรียนธัญบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา >>ดังแนบ<<